Khung tranh gỗ treo tường nổi tiếng tại Trúc Duy

Tranh gỗ lý ngư vọng nguyệt là bức tranh nổi tiếng về cá chép. Tranh gỗ Trúc Duy sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin để các bạn hiểu rõ ý nghĩa của khung tranh gỗ treo tường nổi tiếng này. Ngay từ câu tựa, chúng ta đã hình dung được nội dung của bức… Read more Khung tranh gỗ treo tường nổi tiếng tại Trúc Duy