Lợi ích của việc chơi bóng đá tại trung tâm La Masia

Là Khóa học dành cho các em từ 5-16 tuổi. Các em chưa có kỹ năng chơi bóng và muốn học từ đâu. Trung tâm sẽ chia các bé ra làm 2 lớp riêng biệt 1 lớp dành cho học viên cơ bản chưa biết gì, một lớp dành cho học viên đã có kỹ… Read more Lợi ích của việc chơi bóng đá tại trung tâm La Masia